Ga naar de inhoud

Tarieven

Homeopathie 

€ 95,00 / 60 min

 

Paardencoaching

€ 85,00 / 60 min

Begeleiding

Zie uitleg ‘onze zorg’

Onze Zorg

Stichting Lirio is er voor mensen die kwetsbaar zijn, voor wie het lastig is om deel te nemen aan de maatschappij en die belemmert worden door onverwerkte problematiek.

Stichting Lirio biedt hulp en begeleiding in een veilige en prettige omgeving.

Bij Stichting Lirio kan men terecht met verschillende indicaties en ondersteuningsvragen zoals: 

  • Stichting Lirio biedt coaching en individuele begeleiding aan mensen met een WMO en WLZ-indicatie middels een PGB.
  • Stichting Lirio biedt zorg aan voor mensen met mentale en fysieke klachten welke mogelijk vergoed kunnen worden door de Zorgverzekeringswet.
  • Stichting Lirio biedt ook begeleiding aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar middels een vergoeding vanuit de Jeugdwet

 

Stichting Lirio begeleidt zowel individueel als in groepsverband, biedt trajecten aan om weer mee te kunnen draaien in de maatschappij,  biedt gespecialiseerde begeleiding aan mensen in verschillende levensfasen of om te helpen met een dagbesteding.

Elke zorgvraag wordt opgepakt, vanuit daar wordt verder gekeken naar een passend begeleidingsplan. Dit noemen we ook wel Zorg op Maat.

Bij Stichting Lirio wordt Zorg op Maat via het Persoonsgebonden budget (PGB) ingekocht door de klant.  

Het PGB wordt middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigd.

Zorgverzekeringwet

De Klassiek Homeopatisch behandelingen worden, afhankelijk van de zorgverzekeraar, mogelijk vergoedt. Het aantal zorgverzekeraars dat een homeopathisch consult vergoed, is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Vergoedingen vinden plaats via de aanvullende verzekeringen. De vergoeding is niet van invloed op het eigen risico.

In de polisvoorwaarden staat de vergoeding van een klassiek homeopathische behandeling door een lid van de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) en lid RBCZ exact vermeld. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de eigen zorgverzekeraar.

De factuur wordt verstuurd binnen een week na het consult en wordt ontvangen per mail. Het bedrag kan dan overgemaakt worden op het rekeningnummer van de praktijk.

De gemailde factuur kan gebruikt worden als declaratie voor de zorgverzekeraar en wordt zelf ingediend.

De praktijk is via de beroepsvereniging NVKH aangesloten bij Incass. 

Annulering

Bij het niet nakomen van een afspraak voor een consult of behandeling zal een rekening gedeclareerd worden aan de patiënt, tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd of wanneer er sprake is van overmacht.